sinecine ISSN: 1309-5838

Szabó’nun Sesçil Evreninde Taraf Tutmak

Öz

Bu çalışmada, Macar politik sinemasının en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen István Szabó’nun filmi Taraf Tutmak, sanat ve politika ilişkisi ekseninde ele alınmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrasında, Almanya’nın Nazilerden arındırılması kapsamında, Şef Furtwängler’in sorgulanışını konu alan filmde anlatıda çoklu anlatı katmanlarının bir arada kullanıldığı, özellikle müziğin anlatıyı kuran başat aktörlerden biri olduğu vurgulanmıştır. Alman klasik müziğine karşı Amerikan swingleri, Berlin’de yeniden kurulmaya çalışılan gündelik yaşam kültüründeki politik izleri ortaya koymak için anlatıyı güçlendiren sesçil evrenler olarak tanımlanmıştır. Filmde yönetmenin, sinema politika ilişkisini,  özdüşünümsellikle ele aldığı ifade edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Macar Sineması, Taraf Tutmak, İkinci Dünya Savaşı, Dr. Furtwängler.