sinecine ISSN: 1309-5838

Türkiye Sinemasında Travesti ve Transseksüellere Yönelik Mekan Kurgusu Üzerine Bir İnceleme

Öz

Bu makalede Türkiye sinemasında travestilerin ve transseksüellerin yer aldığı filmlerdeki mekânsal kurgu incelenmektedir. Bu çalışmada Gece Melek ve Bizim Çocuklar, Dönersen Islık Çal ve Güneşi Gördüm filmleri Türkiye sinemasında travestilerin ve transseksüellerin yer aldığı filmler olarak incelenmiş ve bu filmlerdeki mekân kurgusu ve karakterlerin mekânla olan ilişkileri analiz edilmiştir. Sonuç olarak bu filmleri inceleyerek Türkiye sineması özelinde travestilerin ve transseksüellerin mekândan nasıl dışlandığı analiz edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Türkiye sineması, travestilik, transseksüellik, mekân, mekânsal dışlanma.

Geri