sinecine ISSN: 1309-5838

Türkiye’de Belgesel Sinema Literatürü Üzerine: Belge Film’den Belgesele

Öz

Bu çalışma ilk etapta “belgesel sinema” kavramının Türkiye’de tarih içindeki farklı kullanımlarını inceliyor. Kavram ve tanımlama önemli, çünkü biçime, estetiğe, anlatıya, tarza ve yaratıma vurgu yapıyor; bizim alana bakış açımızı sergiliyor. Günümüzde sinema kitapları yayımcılığına paralel olarak belgesel sinema üzerine telif ve çeviri kitapların yayımı da artmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de yayımlanan belgesel sinemaya dair kitapları kendi içinde sınıflayarak incelemektedir.