sinecine ISSN: 1309-5838

Üçüncü sinema Meselesi: Notlar ve Düşünceler

Öz
Paul Willemen’in makalesi 1986 yılında Uluslararası Edinburgh Film Festivali’nde sunulmuştur. Willemen bu makalede Üçüncü Sinema’nın bir kavram olarak gelişimini ayrıntılı olarak anlatır. Üçüncü Sinema’ya dair sorular Latin Amerika coğrafyasındaki sosyo-kültürel değişim ve gelişmeler doğrultusunda ele alınıp, siyasi sinemanın ideolojik yönü bağlamında değerlendirilmiştir. Willemen, Brecht, Benjamin ve Bakhtin gibi kültür kuramcılarının metinlerine atıfta bulunarak, Üçüncü Sinema kuramını Avrupa ve Amerika’da gelişen eleştirel kurama karşıt bir siyasi duruş olarak konumlar.