sinecine ISSN: 1309-5838

Yavuz Turgul’dan Terrence Malick’e Sinema Yazıları

Öz

Yavuz Turgul’dan Terrence Malick’e Sinema Yazıları isimli kitap, her biri birbirinden farklı yerlerde duran yönetmenleri/filmleri -kendilerine özgü niteliklerini de yadsımayarak- hakikat ve varlık sorunsallarını ele alışları açısından birbirleri ile bağlantılı bir şekilde kapsamlı bir bakış açısı ile sunmaktadır.