sinecine ISSN: 1309-5838

Yeni Türk Sinemasında Fallik Bir Sızıntı Olarak Balık İmgesi

Öz

Bu çalışmada Korkuyorum Anne, Süt, Uzak, Filler ve Çimen filmlerinde karşımıza çıkan balık imgesi fallik bir sızıntı olarak tartışılmıştır. Sözü edilen filmlerde balık imgesi erkek karakterlerle ilişkili olarak ortaya çıkar. Filmlerde, balık tutma ya da balık satma edimlerinin erkek karakterlere erk kazandıran ya da var olan eril gücü destekleyen bir imgesel karşılığı varken; verilen erk kayıplarının fallusa alınmış ölümcül bir darbe gibi, bir balığın can çekişmesi olarak görselleştirildiği görülmektedir. İncelenen metinlerin hemen hiçbirinde balık imgesi anlatıyla ilişkili olarak yer almaz. Dolayısıyla imgenin filmlerde yer alışının yalnızca erkek karakterlere yönelik fallik bir meseleyi duyumsatmaya hizmet ettiği söylenebilir. Bu nedenle balık imgesi bu çalışmada, sezgisel bir bilgiyi izleyiciye aktaran imgesel bir sızıntı olarak ele alınarak, tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Korkuyorum Anne, Süt, Uzak, Filler ve Çimen, balık imgesi, erk kazanımı, erk kaybı, erkeklik, fallik sızıntı.

Geri