sinecine ISSN: 1309-5838

Yusuf’un Kadınları

Öz

Bu makale, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Yusuf Üçlemesi’nde –Yumurta (2007), Süt (2008), Bal (2010) – yer alan, ana karakterler başta olmak üzere, kadın karakterlerin temsillerini, ataerkil sistemin kullandığı ve devamını sağladığı kalıpyargılar açısından gösterim sırasının tersini izleyerek incelemeyi amaçlar. Aynı zamanda makale, gösterim sırasını izleyerek, erkek karakterin hikâyesini annelik üzerinden çözümler ve bu çözümlemenin sonucunda da aynı ana karakterlerin önemli ve farklı anlamları olduğunu öne sürer.

Anahtar Sözcükler: Yusuf Üçlemesi, kadın temsili, kalıpyargılar, annelik.

Geri