sinecine ISSN: 1309-5838

Zeki Demirkubuz Sinemasında Toplumsal Cinsiyet

Öz        

Bu çalışmada Zeki Demirkubuz sinemasındaki cinsiyet temsilleri psikanalitik yaklaşımlardan yararlanılarak incelenmiştir. İncelemede feminist bakış açısı esas alınmıştır. Demirkubuz sinemasında ağırlıklı olarak erkek öyküleri anlatılmaktadır. Kadınlar, erkeklerle olan ilişkileri çerçevesinde devreye girmekte ve onların basit birer eklentileri haline dönüşmektedirler. Kadın yaşantılarına yaklaşmaya çalışan filmlerde ise bağımsız ve kendi ayakları üzerinde duran kadın temsillerine rastlamak zordur. Filmlerdeki kadınlar, erkek karakterler için fantezi nesnesi olarak kurgulanmıştır. Kadınların içine düştükleri çıkmazlar ise kapitalist sistemin bir sonucu olarak sunulmuş, erkek egemen yapının cinsiyetçiliği gözden kaçırılmıştır.

Anahtar Sözcükler:  Kadın, erkek, kadınlık, erkeklik, cinsiyetçilik, hegemonya, feminizm, sanat sineması.